Butiksbelysning fungerar som säljhjälp

Den belysning som används i en butik eller ett varuhus kan vara avgörande för både försäljning och kundernas trivsel. För att skapa ett ljus som genererar försäljning rekommenderas att man anlitar en professionell inredare för att skapa ljuslandskapet.

Ljussättning i butik ska alltid göras med tanke på vilka signaler man vill sända. Det är också bra att välja belysning utgående från butikens eller varuhusets koncept. Om man kan anpassa butikens belysning så att den passar ihop med organisationens varumärke och produkter är det fördelaktigt.

Varierad belysning fångar kundens uppmärksamhet

Men hjälp av butiksbelysningen kan företaget skapa olika miljöer runtom i butiken, till exempel en ljusare atmosfär runt kassan där kunderna ska betala sina inköp, och ljusare punkter vid utvalda produkter. För att lyfta fram till exempel ett specialerbjudande är pendelarmaturer som hänger ner från taket ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet, medan ledbelysning nere vid golvet skapar en annan effekt. Ljusväggar skapar en effektiv exponering, men här är det bra att komma ihåg att belysa varorna även framifrån.

Butiksbelysningen har flera syften

  • Belysningen i butiken ska inte bara göra det ljust, den ska också locka in kunder och besökare i lokalen. Genom att belysa den bakre delen av butiken lockar man kunderna att gå vidare längre in i butiken. Det är bra om butiksbelysningen också riktas in i alla hörn och längs butikens gångar.
  • Butiksbelysningen kan vara en indikator på hur väl man lyckats som butik. Med hjälp av butiksbelysningen åstadkommer man ett positivt intryck och skapar en viss stämning. Av den här orsaken är det viktigt att också fästa uppmärksamhet vid belysningen av entrén.

Belys budskapet

Då det pågår kampanjer i butiken är det givet att belysa butikens skyltar och affischer. Belysningen blir på det här sättet en viktig del av marknadsföringen. Genom att belysa vissa punkter kan man styra det kunderna läser, och man kan på ett naturligt sätt styra kunderna i riktning mot erbjudandena eller mot den information organisationen vill att kunden skall fästa uppmärksamhet vid.